Volgens de briefschrijvers krijgen ze als inwoners van Maarn en Maarsbergen onvoldoende ruimte voor een goede invulling van hun rol. Zowel gemeenteambtenaren als CDA-wethouder Chantal Broekhuis zouden handelen vanuit een klassiek inspraakmodel. Daarin worden belangen tegen elkaar uitgespeeld en wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie uiteindelijk als gunst aan het dorp gegeven.