,,Een dergelijk onderzoek start achter het bureau en kan worden aangevuld met grondboringen. Is de bodem niet verstoord, dan is er kans op archeologische resten. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen we resten tegen uit alle historische periodes: van de steentijd (8000-9000 jaar geleden), de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Het is bijzonder om deze resten van men...