De meeste omgevallen bomen en stronken in de bebouwde kom zijn weg, maar de achtergebleven bomen bieden een troosteloze en gehavende aanblik. De schade op en onder de grond is in beeld. Ook in de bossen en op de landgoederen moet nog veel werk worden verzet. De veerkracht en sociale cohesie in Leersum is groot. Er is veel burenhulp en er wordt nog veel gepraat over 18 juni.