Op de landelijke lijst die het UWV naar buiten bracht, staan in totaal zo'n 139.000 bedrijven en organisaties die gezamenlijk in de maanden maart, april en mei 7,9 miljard euro ontvangen hebben. Dat is een tegemoetkoming om hun 2,7 miljoen werknemers aan het werk te houden.

Bovenaan staat de KLM met ruim 293 miljoen euro steun. NS Reizigers (53,2 miljoen) en Booking.Com (44 miljoen) staan tweede en derde. 

HEUVELRUG Van de 351 bedrijven in Utrechtse Heuvelrug, komen 108 Driebergse bedrijven in aanmerking voor in totaal 3.052.605 miljoen euro (28.265 euro gemiddeld). In Doorn zijn er 95 toekenningen, met een bedrag van 3.820.614 euro in totaal (15.315 euro gemiddeld). Daarna volgt Amerongen, met een bedrag van 1.062.315 euro bij 49 toekenningen (gemiddeld 21.680 euro).

In Maarn ontvangen 35 bedrijven een tegemoetkoming. Zij komen in aanmerking voor in totaal 1.209.336 euro (gemiddeld 34.552 euro). In Leersum gaat het om 37 bedrijven en 746.169 euro (gemiddeld 20.167 euro). Maarsbergen heeft 21 toekenningen en 504.498 euro aan steun (24.024 euro gemiddeld). Overberg staat onderaan de lijst met 6 bedrijven die in totaal 522.078 euro kunnen krijgen, met een gemiddelde van 87.013 euro.

Bovenaan in lijst van 351 bedrijven uit Utrechtse Heuvelrug staat SBI Formaat uit Doorn, met in totaal 754.704 euro. Recreatiecentra Nederland BV uit Maarn komt met negen toegekende aanvragen in aanmerking voor 704.880 euro. WSP Systems BV ontving vervolgens 393.546 euro. De kleinste bijdrage in de gemeente ging naar Lin in Maarn: 294 euro. 

TWEEDE RONDE Voor de vergoeding van 90 procent van het salaris geldt een maximum van 9.538 euro per werknemer. Bedrijven die de komende maanden nog steeds fors omzetverlies verwachten door de coronacrisis, kunnen zich tot eind augustus aanmelden voor de tweede ronde. Voor die ronde gelden echter strengere regels wat betreft het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en bonussen aan bestuurders. Dat mag namelijk niet meer.

Het is overigens niet zeker dat de bedrijven de verstrekte voorschotten mogen houden. Sommige zullen moeten terugbetalen, omdat ze de verwachte omzetdaling te hoog hebben ingeschat. Er zijn ook mkb-bedrijven (bijvoorbeeld in de horeca), die behalve NOW-subsidie een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Die bedrijven moeten de NOW-subsidie als omzet tellen. Het pakt nadelig uit voor de hoogte van de loonsteun, aangezien die is afgestemd op de mate van omzetverlies.

MOMENTOPNAME Controle van alle aanvragen rondom de fraudegevoelige NOW-regeling, achteraf met behulp van een accountantsverklaring, is niet meer in alle gevallen op die manier noodzakelijk. Bij kleinere bedrijven is nacontrole door administratiekantoren of andere financiële dienstverleners voldoende. 

Als de eindafrekening hoger is dan 125.000 euro, en dat is bij ongeveer 10 procent van de aanvragen het geval, dan is een accountantsverklaring nodig. Op het moment dat het uitbetaalde bedrag onder de 25.000 euro ligt, is nacontrole überhaupt niet nodig. 

Het UWV geeft aan dat het gaat om een momentopname en dat werkgevers hun aanvraag alsnog kunnen intrekken. Werkgevers kunnen tussen 6 juli en 31 augustus opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen.

NIEUWE AANVRAGEN Het UWV heeft sinds maandag 6 juli 20.856 aanvragen ontvangen van werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels is er aan 6.661 werkgevers een bedrag van 485 miljoen euro overgemaakt.