College wil soepeler omgaan met kappen

Voorpagina

HEUVELRUG - In het kader van de kerntakendiscussie is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug gekeken naar het verminderen van regels voor inwoners om zo tot besparingen te komen en de dienstverlening te vergroten. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug een nieuwe Bomenverordening voorbereid. Deze verordening wordt in augustus besproken in de commissie Ruimte.

Jaarlijks ontvangt de gemeente ongeveer vierhonderd kapaanvragen. Dit zijn deels afzonderlijke aanvragen, maar ook samengestelde aanvragen. Hierbij maken de bomen onderdeel uit van een WABO-aanvraag voor bijvoorbeeld bouwen. Gemiddeld wordt voor ongeveer 80 procent van de aangevraagde bomen kapvergunning verleend. Voor 40 procent hiervan wordt een herplantplicht opgelegd.

Het college heeft gezocht naar een methode om het aantal aanvragen terug te dringen zonder daarbij de waardevolle houtopstand in de gemeente tekort te doen. De voorgestelde deregulering/bezuiniging gaat uit van een verruiming van de huidige Bomenverordening. Analyse van de aanvragen leert de gemeente dat vooral veel aanvragen worden ontvangen voor berken en coniferen. Voor beide soorten wordt bovendien relatief vaak een vergunning verleend. De berk is een soort die snel groeit, zichzelf uitzaait, veel wordt aangetroffen in (te) kleine tuinen en daardoor overlast veroorzaakt. De conifeer wordt over het algemeen gezien als een weinig waardevolle soort. Met het uitsluiten van deze twee soorten verwacht de gemeente ongeveer 150 aanvragen minder te ontvangen op jaarbasis.

Om het aantal aanvragen nog verder terug te brengen, wordt voorgesteld de minimale stamdiameter voor de overige bomen, waarvoor wel kapvergunning blijft, te vergroten van 20 centimeter (63 centimeter omtrek) naar 30 centimeter (94 centimeter omtrek). Naar verwachting wordt door deze verruimingsmaatregelen de helft minder aan aanvragen ontvangen. De bescherming van het merendeel van de bomen blijft hierdoor overeind.

Naast het dereguleringsvoorstel is het de bedoeling dat er een lijst komt met monumentale bomen. In de plannen van het college wordt deze lijst met behulp van inwoners opgesteld en kunnen eigenaren hun boom vrijwillig laten plaatsen op zo’n lijst. Het gaat dan om de meest bijzondere bomen in de gemeente.

De voorgenomen deregulering van de Bomenverordening en het voorstel voor een monumentale bomenlijst wordt besproken in de commissie Ruimte van 28 augustus. De aangepaste Bomenverordening wordt ter vaststelling aangeboden in de gemeenteraad van 13 september 2012. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, treedt de nieuwe Bomenverordening in werking op 1 oktober 2012. In december 2013 wordt geëvalueerd.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 4 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 21 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 22 uur geleden
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01