Onderzoek naar klachten over misbruik in Sint Petrus' banden

Voorpagina

DRIEBERGEN - De leden van de Sint Petrus’ bandenparochie in Driebergen-Rijsenburg hebben ‘tamelijk rustig’ gereageerd op de berichtgeving over de beschuldigingen tegen pastoor Bert Sturkenboom, die van 1977 tot 1994 werkzaam was in deze parochie. Dat heeft George Marlet, voorzitter van de locatieraad Sint Petrus’banden, gemeld. Sturkenboom, die na zijn Driebergse periode als Deken in het ambtsgebied Veluwe-Flevoland werd aangesteld en sinds 2005 als pastoor in de Sint Lucasparochie op de Veluwe fungeerde, werd recentelijk door het aartsbisdom Utrecht op non-actief gesteld, wegens klachten over seksueel misbruik. Volgens de beschuldigingen zou dit misbruik in de jaren ‘80 hebben plaatsgevonden toen Sturkenboom in Driebergen-Rijsenburg werkzaam was.

door Jan de Beer

De klachten die over Sturkenboom zijn geuit worden momenteel onderzocht door zowel het bisdom als het OM. De beschuldigde pastoor verblijft inmiddels op een geheim adres. In Driebergen-Rijsenburg hebben de kerkgangers van de Sint Petrus’ bandenparochie het afgelopen weekeinde een verklaring van het pastoraal team ontvangen waarin benadrukt wordt dat het om klachten gaat die nog onderzocht moeten worden. ,,Maar alleen al het feit van de klacht brengt velen onder ons in verwarring, onzekerheid en verbijstering”, zo staat in de verklaring. Volgens George Marlet waren de reacties van de parochianen van Sint Petrus’ banden weliswaar tamelijk rustig, maar klonk er het afgelopen weekeinde toch ook enige verontwaardiging over het feit dat de naam van de pastoor direct ‘te grabbel is gegooid’. ,,Er is een onderzoek gestart en doorgaans wordt dan de privacy van een verdachte gerespecteerd”, zei hij. Marlet erkende overigens dat het bisdom zélf de naam van de pastoor naar buiten heeft gebracht.

Tijdens zijn periode in Driebergen-Rijsenburg stond Bert Sturkenboom bekend als een prominent en gewaardeerd pastoor die nieuw elan in de parochie wist te brengen. In het jubileumboek ‘Banden voor het leven’, dat in 2010 verscheen naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Sint Petrus’bandenkerk, wordt Sturkenboom omschreven als een pastoor die ‘van zijn hart geen moordkuil maakte, ook niet als het om kerkelijke of politieke kwesties ging’. Volgens Marlet kan ‘los van de uitkomst van het nu gestarte onderzoek’ nog steeds gesteld worden dat Sturkenboom ‘grote verdiensten voor de parochie heeft gehad’.

Deze waardering staat in schril contrast met de reacties die geuit zijn bij de Stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK), de onafhankelijke organisatie, waarin groepen slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk zijn verenigd. Op de website van deze stichting is een oproep geplaatst aan getuigen en slachtoffers uit Driebergen om zich te melden. Een bron, die niet met naam genoemd wil worden, heeft tegenover deze krant verklaard dat hij één van de twee personen is door wie de zaak aan het rollen werd gebracht. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat er meer mensen zijn met dezelfde ervaringen als hij en benadrukte dat een oproep aan deze mensen van groot belang is. Via internet is in dit verband inmiddels een zeer gedetailleerd verhaal gepubliceerd over gebeurtenissen die zich begin jaren ‘80 in Driebergen-Rijsenburg zouden hebben afgespeeld.

Het onderzoek dat door het bisdom in gang is gezet zal nog meerdere weken in beslag nemen. Volgens Driebergenaar George Marlet van de Sint Petrus’ bandenparochie is het van belang om beheerst af te wachten tot welke conclusies het onderzoek zal leiden. In de verklaring die het afgelopen weekeinde aan de Driebergse kerkgangers is uitgereikt wordt gemeld dat mensen een persoonlijk gesprek met het parochieteam kunnen hebben als zij met gevoelens van verwarring kampen. ,,Wij hebben geen antwoorden. Alleen delen we het uitgangspunt van de bisschoppen dat de waarheid boven alles gaat, dat de waarheid ons uitgangspunt moet zijn”, aldus de verklaring.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 16 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30
Afbeelding
Aangepaste dienstregeling tijdens Vuelta 11 aug, 16:47