Afbeelding
Foto: Paul Nolens/BDU

Ontkomen aan bezuinigingen

Voorpagina

In februari zal het college van B&W met bezuinigingsvoorstellen komen in het kader van de kerntakendiscussie. Om de gemeentelijke organisatie niet met onnodig werk op te zadelen, besloot de raad de punten waarop sowieso niet bezuinigd mag worden op voorhand uit te sluiten van de kerntakendiscussie. Van een lijst van 23 punten waarop mogelijk niet bezuinigd mocht worden, haalde uiteindelijk vijf beleidsvelden de veilige categorie. Dat het leerlingenvervoer en het jeugd- en jongerenwerk in de komende bezuinigingsronde buiten schot blijven, is niet verwonderlijk, op deze zaken is onlangs al bezuinigd.

Vijf onderwerpen blijven buiten schot bij discussie HEUVELRUG - Er zijn vijf zaken die buiten schot blijven in de kerntakendiscussie. Er wordt niet bezuinigd op dierenbescherming, minimabeleid, vreemdelingenbeleid, leerlingenvervoer en het jeugd- en jongerenwerk. De gemeenteraad heeft dit vorige week besloten.

door Paul Nolens

Naast het vaststellen van de ‘veilige’ categorie, werd ook een motie aangenomen waarin is vastgelegd dat er voorafgaand aan de bezuinigingsvoorstellen van het college, een dialoog wordt gehouden met ‘expertgroepen’. In deze expertgroepen zitten mensen uit het maatschappelijk middenveld. Bijvoorbeeld bestuursleden van de WMO-raad als het gaat om bezuinigingen op de WMO of bestuursleden van sportclubs als het gaat om bezuinigingen op sportbeleid. Het is de bedoeling dat de adviezen van de expertgroepen meegenomen worden in de bezuinigingsvoorstellen van het college. Aangezien het college heeft aangekondigd op 14 februari met bezuinigingsvoorstellen te komen, moet het gesprek met de expertgroepen halverwege januari plaatsvinden.

Bovendien is afgesproken dat inwoners de mogelijkheid krijgen om tot 1 februari via internet met ideeën te komen over de kerntaken van de gemeente.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 16 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30
Afbeelding
Aangepaste dienstregeling tijdens Vuelta 11 aug, 16:47