Afbeelding
Foto: Paul Nolens/BDU

Gemeente komt onder financieel toezicht te staan

Voorpagina

Voor raadslid Gerrit Boonzaaijer (SGP) komt deze maatregel niet uit de lucht vallen ,,De begroting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is met veel houtje-touwtje maatregelen sluitend gemaakt. Het was wachten op een dergelijke ingreep van de provincie”, aldus Boonzaaijer. De SGP’er kan de vinger wel op de zere plek leggen. ,,Het meest in het oog springend is natuurlijk het gemeentekantoor. De kapitaallasten voor het nieuwe kantoor worden voor een belangrijk deel bekostigd met incidentele inkomsten, bijvoorbeeld door vastgoed te verkopen. Er zijn al bedragen als inkomsten uit de verkoop van vastgoed in de begroting opgenomen, waarvan de provincie zich afvraagt of die wel reëel zijn. Natuurlijk staan we niet alleen onder curatele omdat we een duur gemeentekantoor bouwen, maar als je in een moeilijke financiële situatie zit, ga je niet zo’n grote investering aan.”

Boekhouding Heuvelrug niet op orde HEUVELRUG - De slechte financiële situatie van de gemeente is voor de provincie aanleiding om in te grijpen. Volgens gedeputeerde Remco van Lunteren (VVD) is de begroting van de Utrechtse Heuvelrug niet in evenwicht. Bovendien belooft de meerjarenraming weinig goeds voor de toekomst. Van Lunteren plaatst de gemeente daarom onder preventief toezicht en voert daarover woensdagavond overleg met de gemeenteraad. De Utrechtse Heuvelrug moet voortaan voor de begroting en voor elke begrotingswijzigingen provinciale goedkeuring aanvragen. Dergelijke strenge maatregelen zijn uitzonderlijk. In de provincie Utrecht werd het afgelopen jaar alleen de gemeente Vianen om financiële redenen onder toezicht gesteld.

door Paul Nolens en Michiel Schaaij

Ook oud-wethouder van Doorn, Wim Doelman (CDA), ziet het nieuwe gemeentekantoor als belangrijkste oorzaak van de financiële malaise. ,,Ik heb al vanaf het begin gezegd dat het gemeentekantoor zou gaan leiden tot extra verliezen, dat is nu uitgekomen. Daarbij komt dat de inkomsten uit bouwleges teruglopen en de verkoop van gemeentelijke panden levert ook minder op dan gedacht. Het verbaast me dus niets dat dit nu gebeurt.”

Bovendien, zegt raadslid Boonzaaijer, is er veel te lang gewacht met het voeren van de kerntakendiscussie. ,,We zouden daar eind 2010 mee beginnen, zodat we de begroting voor 2012 sluitend konden maken. Nu we nog middenin de kerntakendiscussie zitten, hebben we dus nog geen maatregelen kunnen nemen en krijgen we problemen met de begroting voor het komende jaar.”

Op 21 december wordt er nog overleg gevoerd door de gemeenteraad en de provincie. Pas daarna wordt door de provincie een definitief besluit genomen over het onder curatele stellen van de Utrechtse Heuvelrug. Volgens Boonzaaijer zal dit overleg het voorgenomen besluit niet tegenhouden. ,,Voor 21 december hebben wij niet ineens een sluitende begroting. Het is op zich niet verkeerd dat de provincie toeziet op goede financiële huishouding bij de gemeentes. Misschien helpt dit als stok achter de deur, maar de lokale autonomie zijn we wel kwijt.”

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 16 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30
Afbeelding
Aangepaste dienstregeling tijdens Vuelta 11 aug, 16:47