Koopkracht gemeente daalt

Voorpagina

HEUVELRUG - ,,We voeren nu ruim drie miljoen aan bezuinigingen door. Die zijn keihard nodig om onze begroting overeind te houden.” Dat zegt wethouder van financiën Robbert Waltmann (VVD), die niet blij is met een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Alleen huurders gaan er volgend jaar op vooruit

door Michiel Schaaij

Aan de hand van het regeerakkoord becijfert de VNG, dat de verwachte bezuiniging op het gemeentefonds uitblijft. De uitkering laat zelfs een jaarlijkse stijging zien, die oploopt tot 3 procent in 2015. De VNG geeft toe, dat die stijging ontoereikend is om de koopkracht van gemeenten helemaal op peil te houden. Maar extra rijksbezuinigingen van totaal €3,2 miljard zijn van de baan. ,,Megakortingen die door de commissie Kalden naar voren zijn gebracht, blijven achterwege”, stelt de VNG vast. Waltmann spreekt de optimistische strekking van de brief met klem tegen. Hij betitelt de reactie van de VNG als voorbarig en onverstandig. ,,Dit zijn Hosannaverhalen. Vorig jaar beweerde de VNG min of meer hetzelfde, maar toen bleek dat onjuist”, aldus Waltmann. ,,Het gaat om de waarheid van de getallen. Doeluitkeringen zoals die voor de Wmo worden harder aangepakt dan we denken.’’

De voorgestelde overheveling van de jeugdzorg van provincie naar gemeente, baart de wethouder nu al zorgen. Waltmann toont zich tevreden over de eerste bezuinigingsfase, maar heeft een waarschuwing in petto. Hij verwacht dat de Utrechtse Heuvelrug in de volgende ombuigingsronde opnieuw drie á vier miljoen moet schrappen. ,,Maar ik kan niet precies inschatten, wat ons nog te wachten staat”, zegt hij. Het kabinet Rutte heeft nog geen begroting opgesteld, dus moeten ambtenaren van de gemeente hun rekenmachine nog even op zak houden. Intussen pleit Waltmann ervoor, om behoedzaam te opereren. ,,De teugels laten vieren is gemakkelijker, dan de teugels aanhalen”, zegt hij.

Overigens wijst de wethouder er op, dat deze bezuinigingsronde geen lastenverzwaring voor de inwoners met zich meebrengt. ,,In totaal blijven de Onroerend zaak belasting, de afval- en de rioolheffing gelijk.’’ Alleen eigenaren van heel dure huizen leveren volgend jaar een klein beetje in. Voor huurders heeft de wethouder goed nieuws, die gaan er in 2011 zelfs op vooruit. Zij ontlopen de lichte stijging van de Ozb en profiteren van de verlaagde afvalheffing. Vanavond zijn de politieke partijen aan zet. In een gecombineerde commissievergadering mogen ook inwoners hun zegje over de begroting doen. Waltmann vindt de bezuinigingsvoorstellen van de paarse coalitie verdedigbaar. ,,We hebben beloofd om eerst in eigen vlees te snijden en dat hebben we gedaan”, zegt hij.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van Cultuurhuis Pléiade en begint om 19.30 uur.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 9 uur geleden
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 11 uur geleden
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 aug, 16:52
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35