Is collecteren nog zinvol?

3 februari 2023 om 16:44 Lokaal Deel je nieuws

Wat betreft de collecte voor de Hersenstichting zeker wel. De collecteweek van de Hersenstichting zit erop. De opbrengst in Amerongen is geweldig. Hartverwarmend hoe de collectanten zich ook dit jaar weer hebben ingezet. Er liepen oudere, trouwe collectanten, met nieuwe knie, nieuwe heupen etc. Ondanks dat het allemaal niet zo snel meer gaat blijven zij zich inzetten voor dit doel. Hartverwarmend ook dat er dames met jonge kinderen hebben gelopen, of zich hebben aangemeld voor volgend jaar. Ondanks hun drukke leven hebben zij toch maar mooi tijd gemaakt voor dit goede doel. Dat geeft hoop voor de toekomst. Ik denk dat er in iedere familie wel iemand is met een hersenaandoening, hetzij aangeboren, hetzij niet aangeboren. Waarschijnlijk dat er daardoor zo gul gegeven is. 

Opbrengst 

Contant geld: 

 QR-code

Totale opbrengst Amerongen:           

 De totale opbrengst in Amerongen (en vast ook in andere dorpen) is wel wat vertekend.: er was woensdag nl een landelijke storing bij ING dus veel mensen lukte het niet om via de QR-code te doneren. Ik hoop dat zij alsnog via de QR-code, op het door de collectant afgegeven kaartje, hebben gedoneerd (dat kan ook nog na de collecteweek). Dan komt het ook wel bij de Hersenstichting, maar dus niet via de opbrengst door de collectant. We hebben dus meer opgehaald dan bovenstaande totale opbrengst. 

Collectanten en donateurs: bij deze hartelijk dank voor uw inzet/gift. Zo kan er weer onderzoek gedaan worden t.b.v. de vele diverse hersenaandoeningen                                                              

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie