campingterrein met toilet gebouw
campingterrein met toilet gebouw prive collectie copyright free

Een camping in Darthuizen?

Lokaal Deel je nieuws

Zoals het er nu naar uitziet is de Utrechtse Heuvelrug binnenkort een camping rijker. Het terrein van de voormalige camping ‘de Heuvelslag’ aan de Zandweg 11 te Leersum is verkocht en de nieuwe eigenaar is van plan om op het oude terrein weer een camping starten met ca. 50 kampeerplekken. De verbouwing van het toiletgebouw was al begonnen, maar is stilgelegd vanwege het ontbreken van een vergunning hiervoor. Maar verder is men druk bezig het terrein klaar te maken voor het komende seizoen en is een oude houtwal met bijbehorend struikgewas al weggehaald. 
‘Camping de Heuvelslag’ is al ca. dertig jaar niet meer als camping in gebruik.

Het kampeerterrein is omsloten door woonhuizen en is alleen bereikbaar via een smal pad. De omwonenden zijn niet enthousiast over de nieuwe plannen. Niet alleen omdat ze een camping te midden van woningen geen goed idee vinden, maar ook omdat er inmiddels een rijk natuurleven is ontstaan. Er leven veel vleermuizen, buizerds, haviken, uilen, vossen en dassen.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug lijkt een afwachtende houding aan te nemen, en heeft het terrein op verzoek van een van de eigenaren niet opgenomen in het op 30 september jl vastgestelde bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug, naar eigen zeggen omdat het terrein niet meer recreatief gebruikt wordt en ook niet meer zou gaan worden. Hierdoor valt het terrein niet onder de strengere regels die nog wel in het Ontwerp Bestemmingsplan Recreatieterreinen voor dit terrein waren opgesteld, met name als het gaat om het maximum aantal kampeerplaatsen. Bij de vaststelling van het Ontwerp Bestemmingsplan in de Gemeenteraadsvergadering van 30 september jl heeft de Gemeenteraad juist besloten dit voormalig kampeerterrein eruit te halen, ondanks het feit dat toen al bekend was dat er een nieuwe eigenaar was en men wist wat de plannen van deze eigenaar waren.  
Het kampeerterrein ligt te midden van een stiltegebied, en de regels voor stiltegebieden geven aan dat er geen nieuwe activiteiten ontplooid mogen worden die voor een extra geluidsbelasting van meer dan 40dB(A) zorgen. Een camping zal zeker boven dit geluidsniveau uitkomen. Ook hier lijkt de gemeente echter geen boodschap aan te hebben, en stellen zij zich tot nu toe op standpunt dat volgens het oude bestemmingsplan hier een onbepaald aantal kampeerplekken zijn toegestaan, en houdt hun verantwoordelijkheid daar op. 
Dus lijkt niets een nieuwe camping in Darthuizen nog in de weg te staan.

toegangspad camping
ontwerp bestemmingsplan met nieuwe regels voor zandweg 11,
advertentie
advertentie
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 12 uur geleden
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 14 uur geleden
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 aug, 16:52
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35