Wildbaan
Wildbaan H. De Jong

Groen wordt de nieuwe norm

Lokaal Deel je nieuws

In de peilnota voor de toekomst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komt het overduidelijk naar voren. De unieke groene omgeving, het Nationale park Utrechtse Heuvelrug en de aangrenzende natuurgebieden liggen inwoners en organisaties na aan het hart. De groene omgeving is karakterbepalend voor de dorpen in de Utrechtse Heuvelrug. 

Wat het CDA betreft is deze groene kracht uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven in de gemeente. Groen moet meegroeien met woningbouw om het natuurrijke karakter van de dorpen in de toekomst te behouden. Mede dankzij inzet van Wethouder Chantal Broekhuis (lijstduwer van het CDA nr. 52 kieslijst) wordt dit signaal overgenomen in regionale ontwikkelplannen. Ook gaat het CDA landelijk serieus werk maken van de vergroening van Nederland. 

Behoud en versterking van de Nationale parken en kwetsbare natuurgebieden vragen om een doordachte langetermijnvisie, gericht onderzoek en investeringen in natuurverbetering en versterking van het ‘groen’ onderwijs. Met de grote vraag naar ruimte voor wonen, de stikstofopgave, de klimaatopgave en de groei van recreatie moet groen niet in de verdringing raken. Daarom introduceert het CDA landelijk de Groennorm.

Wethouder Broekhuis, is blij met deze groene slagkracht. Zij heeft zich hiervoor ingezet. De ‘motie Nationale Parken’ die op haar initiatief namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug werd met brede steun overgenomen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor uitvoering. En met haar inzet in de regio is serieus werk gemaakt van een evenwichtige groene pijler als onderdeel van het regionale Ruimtelijk Economisch Plan (REP). Namens de regio zit Broekhuis nu ook aan de Provinciale bestuurstafel Groen Groeit Mee om de plannen uitgevoerd te krijgen. Het CDA heeft deze ontwikkeling overgenomen in het partijprogramma en gaat zich met verve inzetten voor het behoud en versterking van natuur en landschap.

Broekhuis: “We staan voor een grote ruimtelijke opgave de komende jaren. Laten we onze prachtige natuurgebieden zoals het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug daarbij ontzien. Natuur en landschap zijn meer dan ooit tevoren nodig. Dat laat de Corona crisis zien. Laten we niet vergeten dat dit ook een bijdrage levers aan de klimaatopgave. Het is zo krom als wat dat versterking van natuur niet als onderdeel mag worden gezien van de Regionale Energie Strategieën. Natuur en landschap zijn een levensbron, nu en voor de generaties na ons.”

advertentie
advertentie
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 11 uur geleden
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 13 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 uur geleden
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 aug, 16:52