VVD evalueert

Lokaal nieuws

De VVD-raadsleden en kandidaten hebben onlangs samen de resultaten van de afgelopen jaren geëvalueerd. Zij hebben geconcludeerd dat er heel mooie resultaten zijn behaald waar we als VVD trots op kunnen zijn. Die resultaten zullen we de komende weken met overtuiging uitdragen tijdens onze verkiezingscampagne.

Zijn we tevreden met wat er is gebeurd? Natuurlijk niet met alles: de VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan. Er zijn onderwerpen in onze gemeente die beter hadden gekund. Als coalitiepartij zijn we hier mede verantwoordelijk voor. Enkele voorbeelden:

1. De dienstverlening van een aantal afdelingen is acht jaar na de herindeling nog niet goed genoeg, zoals bij de afdeling vergunningen. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad meerdere malen heeft aangedrongen op het belang van een betere dienstverlening;

2. De gemeente heeft financieel op een te grote voet geleefd. De reserves zijn sinds 2006 sterk gedaald doordat jaren met tekorten werden afgesloten. Dit was vooral in de jaren 2006-2010 het geval. Een niet sluitende begroting heeft ervoor gezorgd dat we in 2012 onder preventief financieel toezicht van de provincie hebben gestaan;

3. Er is een grote achterstand in het aanpassen van rigide bestemmingsplannen waardoor inwoners en ondernemers niet de noodzakelijke vrijheid hebben voor bouwactiviteiten en/of alternatief gebruik van hun gebouwen. Deze achterstand is ontstaan ondanks het feit dat de gemeenteraad een extra budget van één miljoen euro voor digitalisering beschikbaar heeft gesteld. Dit budget is nog nauwelijks gebruikt;

4. Ondernemers krijgen te weinig service en medewerking van de gemeente waardoor de gemeente slecht scoort in de MKB-tevredenheidsonderzoeken van 2011 en 2013. Na de publicatie van het eerste onderzoek is de gemeente, samen met de ondernemers en alle raadsfracties, een project gestart om het ondernemersklimaat te verbeteren. Dit leverde vooral nota’s en plannen op maar heeft nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen;

(Voor meer evaluatiepunten zie vvdheuvelrug.nl)

Met bovenstaande evaluatie en ervaringen zullen we proberen ons voordeel te doen in de komende raadsperiode. We zullen met elkaar moeten blijven leren. De VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan!

Rob Jorg

VVD-lijsttrekker

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30