HeuvelrugBeweging vindt basis bij de vernieuwde VVD

Lokaal nieuws

De HeuvelrugBeweging en de VVD delen de ambitie om van de Utrechtse Heuvelrug een bestuurlijk en organisatorisch krachtige gemeente te maken. De HeuvelrugBeweging ondersteunt daarom de VVD in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande.

HeuvelrugBeweging

Verontruste bewoners hebben in 2012 het initiatief genomen om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiële situatie waarin hun gemeente is komen te verkeren. De HeuvelrugBeweging wilde vooral dat het gemeentebestuur zou worden vervangen door professionele, betrouwbare en transparant opererende en communicerende bestuurders. Kernpunten voor De HeuvelrugBeweging waren in 2012 een gestructureerde inspraak van burgers vanuit de dorpskernen, het gezond maken van de gemeentelijke financiën, verbetering van de gemeentelijke organisatie, duurzame “groene” economische ontwikkeling en voorkomen verstening buitengebied.

Evenzo belangrijke items waren het vasthouden aan de vastgestelde gemeentelijke Structuurvisie 2030 als leidraad voor gebiedsontwikkeling en het zoeken naar een fundamentele oplossing voor de verkeersproblematiek. Age van der Werf, voorman van de HeuvelrugBeweging, constateert dat eigenlijk al deze punten nog steeds actueel zijn.

Dialoog met de VVD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een dialoog met de VVD op gang gekomen. Van der Werf: “Ik ben verheugd dat er indringende gesprekken zijn geweest tussen het VVD-bestuur, de VVD-kandidaten voor de raad en mijzelf als representant van de HeuvelrugBeweging. Daarin bleken we geheel op één lijn te zitten over een fundamentele nieuwe aanpak.

Het resultaat van deze overleggen geeft de Heuvelrugbeweging veel vertrouwen dat, met de vernieuwde VVD, de bestuurlijke daadkracht voortvarend verbeterd wordt.

Ambitie

De doelstellingen van de HeuvelrugBeweging blijken goed te passen bij de ambities van de VVD-kandidaten. Ook zij hebben een grote behoefte aan vernieuwing en verbetering én voelen de noodzaak om de kloof met burgers te dichten. Op dezelfde voet doorgaan is geen haalbare kaart meer voor onze inwoners. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet bestuurlijk veranderen en organisatorisch vooral beter gaan functioneren.

De HeuvelrugBeweging en de VVD staan hier gezamelijk voor aan de lat.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30