Heuvelrug Natuurlijk: Kwetsbaarheid reeënstand nu het grootst

Cultuur

Van eind april tot begin juni worden landelijk ongeveer 30.000 reekalfjes geboren. Juist in hun eerste weken zijn de levensbedreigende risico’s het grootst. Afgezien van roofwild is de rol van de mens, meestal onbewust, van groot belang voor een goede reeënstand.

In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is door de beheerders de zuidflank vooral ingericht voor recreatief gebruik. Er bestaat een zonering om mens en dier naast elkaar gelukkig te laten leven. Iedereen is er wel mee bekend dat men zich niet buiten de paden mag beleven en honden (meestal) aan de lijn moeten, maar toch kan ongewenste verstoring optreden. Juist in een rustig leefgebied, waar normaliter weinig kans is op verstoring. Wanneer mensen daar gaan wandelen kan het zo maar zijn dat een nietsvermoedende reegeit ook aan de wandel is met haar kalf. Uit zo’n onverhoedse confrontatie kunnen ongelukken ontstaan. Meestal door te goeder trouw verkeerd handelen. De reegeit zal haar kalf zich laten drukken en zelf op een afstand ongezien gaan staan wachten tot de toeschouwers weg zijn. Onervaren wandelaars, die het kalf vinden denken soms dat deze verlaten is en slaan alarm. ,,Tot een week of vier, vijf drukken ze zich’’ zegt provinciaal valwildcoördinator Kors Pater uit Maarsbergen. En zijn broer vult aan: ,,Als er lucht aan het kalf zit is het verloren.’’ Zo snel mogelijk wegwezen is de enig juiste handeling. Want zodra de kust veilig is komt moeder ree weer terug.

In het gesprek met de Valwildcoördinator blijkt dat voor het eerst in jaren het aantal verongelukte reeën gedaald is:

Jaar aantal tot 3 mei

2007 224

2008 329

2009 364

2010 365

2011 284 113

2012 86

Voedselvertering

De daling is landelijk en de kenners zijn er nog niet uit wat de oorzaken zijn. Gedeeltelijk kunnen de strenge winters van de drie laatste jaren meetellen. Misschien zit de draagkracht aan de top en dan krijg je een kentering. Voor onze regio is de draagkracht naast voldoende voedsel en dekking afhankelijk van de verstoringsdruk. Voedsel is er voldoende, maar als het ree niet echte rust heeft om te kunnen herkauwen verteert het voedsel slecht en daar gaat het arme dier met een volle pens onverteerd voedsel dood. Ook de landbouwbewerkingsmethoden zijn van invloed. Meer productiviteit en lagere kosten. In tien minuten moet nu een bunder gras gemaaid kunnen worden. Smetteloze velden vol Engels raaigras. Eenzijdigheid is troef. Het is de boer echter geenszins kwalijk te nemen. Op reewild.nl loopt nu een actie ‘Voorkomen Maaislachtoffers’: maai van binnen naar buiten en maak de avond tevoren het perceel ‘vreemd’ (door bewegende zakken, wapperende linten en klinkend materiaal). De geit en haar jong zullen wegblijven of uit het veld trekken. Om de stand te handhaven ziet de schut het meest in goede voorlichting en handhaving naast biotoopverzorging en zonodig beheer van het evenwicht.

Tekst: Kees de Kroon

Foto: Kors Pater

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ gisteren
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01