Afbeelding
Pixabay

Sanering varkenshouderij maakt bouw woning mogelijk

Nieuwbouw

LEERSUM Het college van burgemeester en wethouders maakt de bouw van een woning aan de Gooyerdijk in Leersum mogelijk. Daarvoor in de plaatst moet de varkenshouderij gesaneerd worden.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug is gevraagd medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning in ruil voor de sloop van een varkensschuur en beëindiging van de intensieve veehouderij aan de Gooyerdijk 2b. Er wordt gebruik gemaakt van de ruimte-voor-ruimteregeling. Als gevolg daarvan wordt het bestaande agrarische bouwvlak verwijderd. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning aan de Gooyerdijk 2a herbestemd naar wonen. Het college heeft op 9 februari 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Wethouder Jorg: ,,Het plan draagt bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit en leefbaarheid door het beëindigen van een intensieve varkenshouderij, waarbij ook de varkensrechten worden ingeleverd. Bovendien draagt de sanering van de bestaande stal en de landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Daarnaast draagt het plan bij aan het verruimen van het woningaanbod binnen de gemeente.”  

Over het plan wordt de komende weken vooroverleg met instanties gevoerd en vervolgens wordt het plan, na verwerking van eventuele opmerkingen, zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende die periode een zienswijze indienen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30