Afbeelding
Pixabay

Sanering varkenshouderij maakt bouw woning mogelijk

Nieuwbouw

LEERSUM Het college van burgemeester en wethouders maakt de bouw van een woning aan de Gooyerdijk in Leersum mogelijk. Daarvoor in de plaatst moet de varkenshouderij gesaneerd worden.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug is gevraagd medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning in ruil voor de sloop van een varkensschuur en beëindiging van de intensieve veehouderij aan de Gooyerdijk 2b. Er wordt gebruik gemaakt van de ruimte-voor-ruimteregeling. Als gevolg daarvan wordt het bestaande agrarische bouwvlak verwijderd. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning aan de Gooyerdijk 2a herbestemd naar wonen. Het college heeft op 9 februari 2021 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Wethouder Jorg: ,,Het plan draagt bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit en leefbaarheid door het beëindigen van een intensieve varkenshouderij, waarbij ook de varkensrechten worden ingeleverd. Bovendien draagt de sanering van de bestaande stal en de landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Daarnaast draagt het plan bij aan het verruimen van het woningaanbod binnen de gemeente.”  

Over het plan wordt de komende weken vooroverleg met instanties gevoerd en vervolgens wordt het plan, na verwerking van eventuele opmerkingen, zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende die periode een zienswijze indienen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Al 110 jaar jeugdzorg op Valkenheide 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Begroting: afvalstoffenheffing kan volgend jaar omlaag 26 sep, 14:19
Afbeelding
Grote brand bij Bakkerij van der Woerd in Doorn: ‘Ons levenswerk is verwoest’ video 26 sep, 11:37
Afbeelding
Zeer grote brand bij Echte Bakker Van der Woerd in Doorn 26 sep, 07:42
PREMIUM
Afbeelding
Stichts Mannenkoor zoekt zangers 26 sep, 07:04
PREMIUM
Afbeelding
Overstap naar biologisch en einde pacht in één week 25 sep, 07:28