Parkbos bij Huis Doorn
Parkbos bij Huis Doorn Huis Doorn

Direct actie na onderzoek boomveiligheid Park Huis Doorn

27 november 2023 om 18:06 Natuur en milieu

DOORN In het Park van Huis Doorn is onderzoek gedaan naar boomveiligheid, omdat de gezondheid van meerdere bomen achteruit is gegaan. Hieruit bleek dat meerdere bomen een veiligheidsrisico vormen. Vanaf zaterdag 25 november worden daarom delen van het park tijdelijk afgezet en op korte termijn zal er worden gesnoeid. Ook het kappen van meerdere bomen is noodzakelijk vanwege de veiligheidsrisico’s.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen maanden, in afstemming met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, door een externe partij onderzoek laten doen naar de kwaliteit en veiligheid van de bomen in het Park Huis Doorn. Dit moet vanwege de wettelijke zorgplicht ten aanzien van boomveiligheid. Uit dit onderzoek bleek dat meerdere bomen een veiligheidsrisico vormen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om de veiligheid van bezoekers van het park te kunnen waarborgen is het RVB genoodzaakt delen van het park tijdelijk met hekken af te sluiten. Ook worden bij de ingangen van het park waarschuwingsborden geplaatst. Naast deze veiligheidsmaatregelen moeten de veiligheidsrisico’s met werkzaamheden worden opgelost. In overleg met de gemeente zal het RVB hiervoor de nodige vergunningen op korte termijn aanvragen.

NOODZAKELIJKE WERKZAAMHEDEN

Bij 737 bomen is vastgesteld dat maatregelen nodig zijn. Dit varieert van snoeien, verstevigen, dood hout verwijderen en het uitdunnen van kronen, tot kappen. In totaal is bij 38 bomen het veiligheidsrisico zodanig dat deze gekapt moeten worden. Voor de andere bomen onderzoekt het RVB welke acties per geval nodig zijn. Deze werkzaamheden kunnen worden verricht wanneer hier de noodzakelijke vergunningen voor zijn verleend door de gemeente. Afhankelijk van de vergunningverlening, verwacht het RVB in het eerste kwartaal van 2024 met de vergunningsplichtige werkzaamheden te kunnen starten.

ACUUT GEVAAR

Bij drie bomen is sprake van een acuut gevaar en daarom is hier snelle actie nodig. Op korte termijn zal het RVB de kroon van deze bomen laten uitdunnen en dood hout laten verwijderen. Hoewel hiervoor is geen vergunning vereist, stemt het RVB deze werkzaamheden af met de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie