Afbeelding
Harry van Emden

Utrechts Landschap voert groot onderhoud uit aan sprengen in Driebergse bossen

11 september 2023 om 13:19 Natuur en milieu

DRIEBERGEN De sprengen in de bossen van Driebergen krijgen deze nazomer een flinke schoonmaakbeurt van Utrechts Landschap om zo de waterkwaliteit de verbeteren en het water beter vast te houden. Hiermee krijgt de leefomgeving van onder meer de ijsvogel en watersalamander een flinke impuls. Bovendien worden de sprengen zo weer goed zichtbaar in het landschap en blijven de cultuurhistorische en ecologische waarden in het gebied beschermd. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Utrechtse Heuvelrug en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het gaat om de sprengen in het Driebergse bos en het Rijsenburgse bos ten noorden van de Arnhemse Bovenweg. 

Vorig jaar is Utrechts Landschap eigenaar geworden van onder andere deze bossen. Er was al enkele jaren geen onderhoud uitgevoerd, waardoor er nu veel hout en bladeren in de sprengen liggen. Als hier niets aan gedaan wordt, blijft organisch materiaal zich ophopen en ontstaat er een dikke sliblaag. Het water wordt dan te rijk aan voedingsstoffen, waardoor bijzondere planten en dieren verdwijnen. 

Het schoonmaken gebeurt met een kraantje op rupsbanden. Om ruimte hiervoor te maken, worden op enkele plekken boompjes en struiken langs de waterkant verwijderd. Recreanten kunnen tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. In de toekomst zal er elke drie jaar onderhoud plaatsvinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie