Agrariër Rik Wesseling
Agrariër Rik Wesseling Wilco Willemse

Vergunning veehouder stuit op politieke bezwaren

2 september 2022 om 12:22 Natuur en milieu

LEERSUM Drie politieke partijen hebben officieel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van een veehouderij aan de Nieuwe Steeg. Ook de belangenvereniging Dorp en Natuur heeft een zienswijze ingediend tegen de groei van de veestapel bij agrariër Rik Wesseling. Begin juli zette het college het licht op groen, maar wat betreft BVHlokaal, Open en de Partij voor de Dieren is de kous daarmee niet af. 

Volgens raadslid Francine van der Velde (BVHlokaal) zijn burgemeester en wethouders met hun besluit voorbijgegaan aan een motie van de gemeenteraad. Die sprak zich een dag voor het collegebesluit nog met grote meerderheid uit tégen het verstrekken van een vergunning aan de Leersumse veehouder. Bovendien wijst Van der Velde op uitspraken van Nederlandse rechters en het Europese Hof.

VERNIETIGD Elders zijn verleende vergunningen met terugwerkende kracht door de rechter vernietigd. Volgens BVHlokaal en Open legt het college die uitspraken ten onrechte naast zich neer. Eerder diende ook de Heuvelrugse Partij voor de Dieren een zienswijze in tegen de omgevingsvergunning voor de veehouder. Volgens die partij berust het collegebesluit ,,op een onjuiste weergave van de feitelijke ammoniakuitstoot”.

NATUUR De Vereniging voor Dorp en Natuur stelt in haar bezwaar, dat de ammoniakuitstoot aan de Nieuwe Steeg niet alleen schadelijk is voor Natura-2000 gebieden zoals het Overlangbroekse Kolland, maar ook voor de natuur in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In een reactie zegt veehouder Wesseling, dat onder de nieuwe vergunning de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur juist daalt. 

Door Michiel Schaaij

advertentie
advertentie