Langbroekerweteringgebied
Langbroekerweteringgebied IVN

Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug moet ook naar effecten per gebied kijken

Natuur en milieu

HEUVELRUG Het milieueffectenrapport dat werd gemaakt voor de omgevingsvisie van de Utrechtse Heuvelrug laat op de hoofdlijnen goed de kansen en knelpunten zien van de gemeentelijke plannen voor duurzaamheid, natuur en landschap en mobiliteit. Maar de werkelijke effecten van de omgevingsvisie zullen per gebied sterk verschillen. De Commissie voor de milieueffect-rapportage adviseert om deze ontbrekende effecten te onderzoeken voordat wordt besloten over de definitieve omgevingsvisie. 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsvisie op voor de periode tot 2040. In de visie worden keuzes gemaakt voor onder andere woningbouw, verkeer en vervoer, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten op de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Op hoofdlijnen wordt het effect van de omgevingsvisie duidelijk. De visie kan negatief uitwerken voor de beschermde natuurgebieden en gezondheid, maar biedt ook kansen voor verbetering. Het milieueffectrapport laat zien welke ambities van de gemeente elkaar kunnen versterken en welke met elkaar conflicteren.

In de omgevingsvisie zijn verschillende deelgebieden aangegeven, zoals de Heuvelrug, het Langbroekerweteringgebied en de dorpen. Deze verschillen sterk van elkaar en kennen ook verschillende knelpunten en kansen. Sommige keuzes, bijvoorbeeld voor woningbouw, duurzame energieopwekking en toerisme, zullen per gebied heel anders uitwerken. Inzicht in de gevolgen per gebied is wel belangrijk om te hebben. Daarmee kan de gemeente het risico dat keuzes in deze gebieden ten koste gaan van bestaande waarden beter beheersen.

advertentie
Afbeelding
Burgemeester Naafs sluit woning in Doorn 36 minuten geleden
PREMIUM
Afbeelding
Onrust rond varkensbesluit; politieke zorgen over uitbreiding veehouderij 1 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Zomers foodfestival in Maarsbergen: ‘Echt een evenement voor en door het dorp’ 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Statenbrief bevat onjuiste informatie, dorpsnetwerk voelt zich gebruikt 28 jun, 12:16
PREMIUM
Afbeelding
Turborotonde Donderberg van de baan 27 jun, 16:21
PREMIUM
Afbeelding
Energierekening van gemeente fors hoger 27 jun, 15:30
PREMIUM
Afbeelding
Utrechts landschap in beeld voor verhuizing sportvelden 27 jun, 11:59