Afbeelding
Anke Leys

Kaalslag op Groene Long Driebergen Noord

Natuur en milieu Deel je nieuws

Het Groenstructuurplan van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (2018) schrijft over de Melvill van Carnbeelaan (MvC):

‘De Melvill van Carnbeelaan maakt onderdeel uit van een voornamelijk naoorlogse villawijk met een parkachtig karakter en een gebogen stratenbeloop. De wijk grenst direct aan het bos. De groene sfeer wordt gedragen door de grote percelen, die nog restanten bevatten van de oorspronkelijke bosvegetatie. …. ‘

Villa Kakelbont

In juli 2020 bleek dat een projectontwikkelaar het perceel MvC 21 wilde kopen om er vier woningen op te realiseren. Let wel: op MvC 21 staat Villa Kakelbont met al meer dan 100 jaar een maatschappelijke functie, omgeven door waardevolle bosvegetatie, inclusief een spreng. Voorafgaand aan de koop had de gemeente een positieve grondhouding afgegeven voor dat plan. Opmerkelijk: in voorafgaand participerend overleg was inbreiding op MvC 21 aangemerkt als ‘onwenselijk’.

Unieke bosvegetatie

Vanaf dat moment – juli 2020 - hebben omwonenden alles in het werk gesteld om de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) de waarde van deze unieke (bos)vegetatie te doen inzien. Pleitend voor bescherming en duurzaam behoud van deze unieke groene long in Driebergen Noord. Gesprekken en mail/briefverkeer met wethouder Wonen, met ambtenaren, met de Gemeenteraad, en via zienswijzen. 

Tijdens de Open Agenda Ruimte op 11 maart 2021 gaven omwonenden toelichting op de bijzondere waarden voor flora en fauna. Gesteund door natuurorganisaties als Erfgoedvereniging Heemschut en THW. Ook zij deden een appèl op het gemeentebestuur tot waakzaamheid. Boomspecialisten Copijn spreken in hun rapportage (oktober 2020) respectvol over de bosvegetatie en houtopstand op MvC 21 en raden aan er behoedzaam en duurzaam mee om te gaan. 

Tevergeefs

Alles tevergeefs. Op 4, 19 en 20 maart voltrok zich een ware kaalslag op het perceel rond de villa. Wanhopige meldingen werden door handhaving weggewuifd. Broedseizoen of niet: alle kap was (vermeend) vergunningsvrij?! Hoezo dat?

Ik citeer uit de bomenverordening van onze groene gemeente:

U krijgt geen vergunning als wij andere belangen belangrijker vinden. Bijvoorbeeld:

•        de boom heeft natuurwaarden

•        de boom heeft milieuwaarden

•        de boom heeft cultuurhistorische waarde

•        de boom heeft landschappelijke waarde

•        de boom heeft waarde van stads- en dorpsschoon

•        de boom heeft waarde voor recreatie en leefbaarheid

Hoe komt het dat niemand binnen de gemeente deze prachtige uitgangspunten serieus nam en er naar handelt?

Nog niet te laat

Het is nog niet helemaal te laat. Moge het bestuur van de GUH per direct de (bos)vegetatie en faunacorridor langs de spreng duurzaam beschermen, met een verbod op elke vorm van kap of aantasting van houtopstand. Dan handelen ze conform het eigen Structuurplan Groen en de bomenverordening. En tonen gehoor aan omwonenden en professionele natuurorganisaties, met respect voor laatste restanten van waardenrijk flora en fauna.

Afbeelding
Afbeelding
De toen nog Groene Long MvC 21.
advertentie
advertentie
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 10 uur geleden
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 15 uur geleden
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 aug, 16:52