Afbeelding
SGP

De wondere wereld van de waterschapsfinanciën

30 december 2023 om 16:14 Lokaal Deel je nieuws

Nu het water in onze rivieren stijgt, stijgt ook de belangstelling voor de waterschappen. Eigenlijk moet er doorlopend interesse zijn. Wat er bij een waterschap gebeurt, is reuze belangrijk en gaat iedereen aan! Denk bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit, bodemdaling en de Sterke Lekdijk. Helaas komt er nauwelijks publiek bij de vergaderingen en de pers weet het waterschap al helemaal niet te vinden…

Dat laatste is heel jammer. Hans Marchal (SGP): ‘Als ik journalist was, wist ik het wel. Genoeg te schrijven, zeker over de wondere wereld van de waterschapsfinanciën! Hierbij een klein inkijkje… Het afgelopen jaar is de waterschapsbelasting bijvoorbeeld met circa 8 procent verhoogd. Bezuinigen, keuzes maken, temporiseren of dingen niet doen komt in het woordenboek bij HDSR echter niet voor’. De SGP blijft dit benadrukken en heeft bij de vaststelling van de laatste begroting tegen de verhoging van de tarieven gestemd.

Het meest bizarre voorstel van het jaar kreeg het Algemeen Bestuur half december voorgeschoteld. Het betrof de nieuwbouw van twee steunpunten voor de afdeling Waterbeheer en een loods voor de calamiteitenorganisatie. Hiervoor was in 2020 een grove raming gemaakt van € 7,4 mln. Nu blijkt het € 13,4 mln. te gaan kosten. Het was ‘slikken of stikken’, het college bewoog geen millimeter: een goedkoper, alternatief plan was onbespreekbaar. Op de vraag van de SGP waar het extra krediet uit betaald moet worden, luidde het antwoord: uit extra belastingopbrengsten! De SGP-fractie heeft via een motie geprobeerd om dekking te zoeken binnen de begroting. Deze motie kreeg helaas geen meerderheid.

Ook in het jaar 2024 zal de SGP scherp zijn op de financiën. Daarnaast zijn er andere belangrijke onderwerpen zoals: gebiedsproces Langbroekerwetering, Sterke Lekdijk, bestrijding Amerikaanse rivierkreeft, Kader Richtlijn Water en de problematiek rondom het Veenweide gebied. De SGP heeft oog voor de belangen van boeren, burgers en buitenlui!

advertentie
advertentie