Trottoir Haarweg
Trottoir Haarweg FvdWaerdt

Dorpsraad Maarsbergen heeft ernstige zorgen over veiligheid Haarweg.

14 augustus 2023 om 19:16 Lokaal Deel je nieuws

De Dorpsraad Maarsbergen heeft een speciale commissie Verkeer en Veiligheid opgericht. Aanleiding waren de vele zorgen geuit door de leden en met name over de veiligheid van de Haarweg in de bebouwde kom van Maarsbergen. De Haarweg is de belangrijkste weg binnen de bebouwde kom van Maarsbergen, met een grote diversiteit en kwantiteit aan verkeersdeelnemers. De weg loopt dwars door het grootste gedeelte van de bebouwde kom en koppelt de belangrijkste wijken/voorzieningen aan elkaar.

Uit een inventarisatie blijkt dat er zeker 20 knelpunten zijn. Voorbeelden: Verkeersborden ontbreken, zijn kapot of vuil. Lantaarnpalen staan scheef. Voetgangersgedeelte is gevaarlijk voor wie slecht ter been is. Wegmarkeringen zijn verdwenen. Wegdek is versleten. 

Ook ontbreekt het aan een veilige oversteekplaats voor kinderen. Zo’n veilige oversteek is noodzakelijk omdat uit snelheidsmetingen gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is gebleken dat 94%! van de weggebruikers te snel rijdt. De toegestane snelheid is 30 km per uur.  Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door middel van banners van Veilig Verkeer Nederland aandacht gevraagd van weggebruikers de snelheid te matigen. Ook wordt de Haarweg, ondanks een inrijverbod, veelvuldig gebruikt door zwaar vrachtverkeer. 

Kortom de eens zo mooie, goed onderhouden Haarweg is verworden is tot een onveilige, sterk verouderde en verloederde weg.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De indruk bij de Dorpsraad leeft, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen aandacht heeft/prioriteit geeft aan wegen in het zgn. “buitengebied”. De Haarweg staat niet op zich maar is wel een duidelijk voorbeeld van ernstige verwaarlozing van regulier onderhoud. De Dorpsraad is daarom het gesprek aangegaan met vertegenwoordiging van de gemeente en de knelpunten zijn besproken. De verwachting is dat begin oktober er meer duidelijkheid komt of de gemeente bereid is dit knelpunt aan te pakken.

advertentie
advertentie