Bestuur VBMM: staand Frans Cremer, NIck Breur, Bartho Dröge, Peter Timmermans. Zittend Harry Wisse, Rob Duijn.
Bestuur VBMM: staand Frans Cremer, NIck Breur, Bartho Dröge, Peter Timmermans. Zittend Harry Wisse, Rob Duijn. Monique José Timmermans

VBMM spreekt namens inwoners

20 mei 2018 om 14:20 lokaal

MAARN VBMM (Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen) heeft de koers voor de komende jaren uitgezet en een nieuw bestuur benoemd. ,,We zetten ons echt in als belangenbehartiger, zonder een standpunt in te nemen. De belangen van inwoners ten aanzien van een bepaald project kunnen we overbrengen bij de gemeente of andere instanties", aldus Frans Cremer die de voorzittershamer net heeft overgedragen aan Nick Breur.

Monique José Timmermans

BELANGEN Het is volgens het VBMM-bestuur belangrijk dat de inwoners van Maarn en Maarsbergen hun stem laten doorklinken in de Doornse politieke arena. ,,Immers het aantal raads- en commissieleden dat in Maarn/Maarsbergen woont is relatief klein. De as Zeist-Driebergen-Doorn-Leersum-Amerongen-Rhenen lijkt bepalend. Dat Maarn/Maarsbergen vanuit Amersfoort of Leusden/Woudenberg en ook met de A12 en het NS-station een poort naar de Utrechtse Heuvelrug zijn, wordt daarbij enigszins uit het oog verloren. En dat terwijl er grote projecten in beide dorpen op de tekentafel liggen."

PROJECTEN Er is dus geen twijfel over het bestaansrecht van de vereniging, ook al was het afgelopen jaar wellicht wat stil vanuit de VBMM-gelederen. ,,De multifunctionele ruimte en nieuwbouw voor scholen in Maarn en ondertunneling en industrieterrein in Maarsbergen staan hoog op de prioriteitenagenda. Er is een domino-effect, verhuizing van de scholen en de brandweer betekent immers dat er bouwlocaties vrij komen. Bovendien is er een kans dat de uitvoering van verschillende projecten gelijktijdig is. En ook dat vraagt de aandacht, de projectlocaties liggen dicht bij elkaar. Leefbaarheid en veiligheid kunnen zomaar in het geding komen. Een integrale aanpak is noodzakelijk, daarover zullen we bij de gemeente aan de bel trekken."

COORDINATOR Het bestuur van VBMM zal zich niet direct in de discussie rondom projecten in wijken mengen. ,,We zoeken per project een direct betrokken coördinator die de kar trekt en de verschillende belangen inventariseert. Bij het Buntplein is op die wijze het belang van de omwonenden goed voor het voetlicht gebracht bij de projectontwikkelaar. Voordeel voor laatstgenoemde is dat hij één aanspreekpunt heeft met een duidelijk verhaal uit de wijk." Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente.

UITVOERING Maar niet alleen in het voortraject is VBMM betrokken, juist bij de uitvoering is het belangrijk dat overlast wordt beperkt en veiligheid wordt gewaarborgd. ,,Wat dat betreft staan we in Maarsbergen pas aan het begin, ook al is het besluit voor de west-variant van de tunnel genomen." Wederzijds wordt de samenwerking tussen VBMM en Maarn Maarsbergen Natuurlijk gezocht. ,,Zij staan vooral voor de belangen van 'groen' en wij voor 'rood'. Samen een sterke lobby naar de overheid."

GROEIEN Om op alle fronten goed te kunnen opereren wil de VBMM-organisatie groeien. ,,In ledental, in aantal coördinatoren op specifieke projecten en daarnaast zoeken we een secretaris voor het bestuur." Meer informatie is te vinden op de website www.vbmm.nl en aanmelden als lid kan daar ook. De jaarcontributie is tien euro.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie