Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Farid Azarkan (DENK), Maarten Groothuizen (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA), Joël Voordewind (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) nemen de petitie in ontvangst. De 500 lege stoel
Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Farid Azarkan (DENK), Maarten Groothuizen (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA), Joël Voordewind (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) nemen de petitie in ontvangst. De 500 lege stoel Vluchtelingenwerk Nederland

Naafs vraagt regiogemeenten steun voor Lesbos-kinderactie

17 oktober 2020 om 15:08 lokaal Deel je nieuws

Het comité Solidair met Lesbos, bestaande uit Peter Erdtsieck, Anton Maas, Bram Dekker, Laurens Touwen en Jef Helmer riep op 12 maart ons gemeentebestuur op om mee te doen met de Coalition of the Willing, waar zich meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en 5 provincies bij hebben aangesloten. Het college van B&W vond dat Utrechtse Heuvelrug al genoeg deed voor vluchtelingen en legde de oproep naast zich neer. Het comité heeft vervolgens de gemeenteraad benaderd wat ertoe leidde dat D66 samen met OPEN en CU een brief naar het college stuurde waarin om argumentatie voor de negatieve beslissing werd gevraagd. Toen dit antwoord onbevredigend werd gevonden hebben D66, OPEN, CU en nu aangevuld met CDA een motie ingediend die in juni is aangenomen.
 
 In die motie wordt het college met klem verzocht:
 1. Op korte termijn in overleg te treden met de colleges van de andere gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht (ZOU) over een gezamenlijk signaal aan het kabinet over:
 a. het belang dat Nederland op korte termijn meer bijdraagt aan de opvang van vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden dan nu verwoord in de brief van 7 mei 2020;
 b. de bereidheid van de gemeenten in de regio ZOU om samen een deel van de alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen;
 2. Te verkennen of de gezamenlijke opvang kan worden uitgebreid tot U16 niveau (16 deelnemende gemeenten).

 De burgemeester heeft half juli laten weten dat hij in gesprek is gegaan met de colleges van De Bilt, Bunnik, Zeist en Wijk bij Duurstede. Zeist en Wijk bij Duurstede reageerden positief. Ze willen het nog iets breder trekken; binnen U10 - U16 verband  is er in september een overleg geweest. Burgemeester Naafs en de wethouders van Houten en Zeist zullen in een volgende bijeenkomst nogmaals proberen zoveel mogelijk van deze 16 gemeenten mee te krijgen
 
Kortom: er is bereikt dat er samen met Wijk bij Duurstede, Houten en Zeist een signaal richting kabinet wordt afgegeven waarbij er gezamenlijk een aantal kinderen worden opgenomen en elke gemeente een bijdrage levert naar gelang haar mogelijkheden. er wordt aan gewerkt om nog meer gemeenten zich hierbij te laten aansluiten. 

Aan deze gemeenten zal het dus niet liggen, maar de regering blijft helaas halsstarrig weigeren.......ondanks een petitie, ondertekend door 106.160 personen, ondanks krachtige oproepen van kerken en vakbeweging. Ze komt nu met een schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen.
 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie