Afbeelding
Lex van Lieshout / ANP XTRA

Monumentenpotje is leeg

lokaal

HEUVELRUG Het subsidiepotje voor onderhoud van monumentale panden is leeg. De afgelopen zes jaar is in totaal drie ton uitgedeeld aan particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten. Volgens een adviesrapport was de regeling een succes. De Bilthovense adviseur pleit daarom voor voortzetting. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels laten weten, dat ze in de loop van dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad zullen komen.

Michiel Schaaij

Monumenteigenaren in de Heuvelrugdorpen mogen sinds 2012 één keer per vijf jaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Als die aanvraag in het gemeentekantoor wordt goedgekeurd, komen ze in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 5 duizend euro. Voor de meeste eigenaren is dat een welkome tegemoetkoming in de kosten die een monument met zich meebrengt.

INVLOED De subsidieregeling werd ingesteld om het onderhoud van monumenten te stimuleren. Bovendien wilde de gemeente door haar betrokkenheid meer invloed krijgen op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. In totaal zijn de afgelopen zes jaar 110 aanvragen goedgekeurd. Dat is een kwart van alle gemeentelijke monumenten in Utrechtse Heuvelrug.

STEEKPROEF Volgens het advies aan B en W hebben niet alleen de eigenaar zelf, maar ook de gemeente en de gemeenschap profijt van een goed onderhouden monumentenbestand. Overigens zouden de gesubsidieerde eigenaren de onderhoudswerkzaamheden ook zonder gemeentelijke bijdrage wel hebben laten uitvoeren, zo blijkt uit een recente steekproef. In de meeste gevallen zou dat echter op een later tijdstip of met goedkopere materialen zijn gedaan.

VRIJHEID Niet alle eigenaren zijn blij als hun monument op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, zo blijkt uit het adviesrapport. Een aantal van hen voelt zich beperkt in hun vrijheid en mogelijkheden. Bovendien vrezen sommigen voor een waardevermindering van hun bezit. De subsidieregeling neemt die bezwaren slechts gedeeltelijk weg, zegt de ingehuurde erfgoedadviseur.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Maand van de geschiedenis bij Museum Huis Doorn 5 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt afspraken over duurzame woningbouw 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (1): ‘Wordt Nederland een derdewereldland?’ 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Atelierroute dit jaar uitgebreid: ‘Hopen op een creatieve verbinding tussen jong en oud’ 17 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen zamelen geld in voor door brand getroffen bakker en dierenwinkel 28 sep, 19:52
PREMIUM
Afbeelding
Eigenaren Firma Haalboom zien pensioen in rook opgaan: ‘Gelukkig hebben we elkaar nog’ 28 sep, 13:23
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 27 sep, 12:25