Afbeelding
Archief BDUmedia

Minder geld voor kinderen met taalachterstand

lokaal

HEUVELRUG Er komt minder geld voor kinderen met een onderwijsachterstand. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) krijgt opnieuw te maken met een rijksbezuiniging die op lokaal niveau moet worden uitgevoerd. Kinderen van wie de ouders niet meewerken aan de voorschoolse educatie, vallen voortaan buiten de boot.

Michiel Schaaij 

OPDRACHT Net als bij de jeugdzorg stelt Den Haag voortaan ook minder financiële middelen beschikbaar, om peuters met een taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool. ,,We gaan ons daarom richten op die kinderen, die het het hardst nodig hebben", zegt Broekhuis. ,,Dat is ook de opdracht van het Rijk."

OUDERS Getalsmatig moet de voorschoolse educatie een flinke veer laten. Van de 100 plekken die nu beschikbaar zijn, blijven er in 2021 nog maar 30 tot 45 over. Een deel daarvan wordt gecompenseerd door te selecteren op de betrokkenheid van de betreffende ouders. ,,Soms komen de ouders niet opdagen en voor die kinderen komt voortaan de subsidie te vervallen", aldus de wethouder.

MEER UREN Kwalitatief wil Broekhuis wel een stap vooruit zetten, want peuters met een taalachterstand krijgen meer uren aangeboden en worden daar voortaan bij begeleid door gekwalificeerde HBO-ers. Dat kost geld en mede daarom kan de gemeente niet meer alle taken uitvoeren, die bij de aanpak van onderwijsachterstanden horen. 

VERANTWOORDELIJKHEID Het college wil daarom dat Heuvelrugse basisscholen, kinderopvangorganisaties en bibliotheken taken gaan overnemen. Broekhuis vindt dat zij daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. Ze zegt met hen in overleg te zijn, om die overgang de komende anderhalf jaar zo goed mogelijk te laten verlopen. 

BEGRIP Overigens toont Broekhuis wel enig begrip voor de opgelegde bezuiniging. Het kabinet wil het beschikbare geld voor de voorschoolse educatie vooral ten goede laten komen aan achterstandsgebieden. Net als bij de jeugdzorg is Utrechtse Heuvelrug daarbij de klos. ,,Den Haag ziet ons niet als achterstandsgebied en daar hebben ze misschien wel gelijk in", aldus Broekhuis. ,,We hebben immers veel hoogopgeleide ouders met hoge inkomens."

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 9 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 14 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04