Afbeelding
Martaposemuckel

College met beleidsarme en negatieve begroting naar raad

lokaal

HEUVELRUG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug presenteert vandaag de concept-Programmabegroting 2019-2022. Dit is de eerste begroting die dit college aan de nieuwe raad aanbiedt.

De begroting is beleidsarm opgesteld. Dit houdt in dat alleen het bestaande beleid, bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens en recente ontwikkelingen, is opgenomen. De Meerjarenbegroting 2019-2022 is in evenwicht. Het begrotingsjaar 2019 laat in 2019 een negatief resultaat zien van 1,2 miljoen euro. Gecorrigeerd voor incidentele effecten resteert er in 2019 een nadelig saldo van 529.000 euro. Het college stelt de raad voor om de begroting sluitend te maken door een onttrekking aan de algemene reserve.

BELEIDSKADER Het Raadsprogramma 2018-2022 vormt het beleidskader voor de komende jaren. Momenteel wordt dit programma uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma, waarin het draait om het vinden van de balans tussen de wensen en de beschikbare financiële middelen. De wensen en de ambities uit het Raadsprogramma, het aangenomen amendement over schulden afbouw en de aangenomen motie over de investeringsstop worden daarin betrokken.

In lijn met de uitwerking van het Raadsprogramma en de vastgestelde focuspunten, presenteert het college separaat een Uitvoeringsprogramma waarin deze onderdelen zijn opgenomen (het zogenaamde spoor II). De raad besluit afzonderlijk over dit Uitvoeringsprogramma. Het gesprek hierover met de raad wordt gevoerd in oktober en november.

PROCES De begroting is vanaf dit moment beschikbaar op www.heuvelrug.nl/begroting. Dat geeft zowel de raadsleden als inwoners de mogelijkheid om de begroting door te nemen. Inwoners krijgen de gelegenheid mee te praten over de begroting op donderdag 18 oktober. Op donderdag 1 november bespreekt de gemeenteraad in een oordeelvormende vergadering het voorstel. De besluitvormende behandeling van de begroting in de raad is gepland op 8 november.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 6 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04