Afbeelding
Pixabay

Zonnevelden Overberg nog steeds omstreden

29 november 2022 om 16:37 Duurzaamheid

OVERBERG/AMERONGEN De plannen voor zonnevelden ten noorden van Overberg en bij de Amerongerwetering stuiten nog steeds op grote bezwaren bij omwonenden. Tijdens twee beeldvormende bijeenkomsten van de gemeenteraad bleek afgelopen week, dat de kritiek op de plannen nog niet is geluwd. De Heuvelrugpolitiek moet op 19 december een oordeel vellen. 

Door Michiel Schaaij

De projecten omvatten samen 23 hectare aan zonnepanelen, die jaarlijks een slordige 29 miljoen kilowattuur elektriciteit kunnen opwekken. Daarmee hoopt wethouder Karin Oyevaar (D66) een slag te kunnen slaan bij het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelen. Maar met schriftelijke en mondelinge inspraakreacties maakten omwonenden duidelijk, dat wat hun betreft de huidige plannen niet deugen.  

ONVERTEERBAAR Voor een aantal Overbergers is het onverteerbaar dat hun dorp, na de afgeschoten plannen voor windturbines, nu opnieuw lijkt op te draaien voor de energiedoelen van de Heuvelruggemeente. Ze vinden bovendien dat de verdeling van lusten en lasten van de zonneweide niet in balans is. Verder vreest de dassenwerkgroep van belangengroepering Dorp en Natuur, dat de aanwezige dassenfamilie uit het gebied verdwijnt, als de aanleg van de zonneweide doorgaat.

De werkgroep zegt dat er nagenoeg geen mogelijkheden zijn voor compensatie en verwacht daarom dat de provincie geen groen licht zal geven voor de plannen van BHM Solar. Ook het door LC Energy ingediende plan voor een zonneveld aan de nabijgelegen Amerongewetering ligt gevoelig bij omwonenden. Ze zijn onder andere bezorgd over de mogelijke geluidsoverlast. 

GELUIDSNORMEN In dat verband wijzen ze naar het recent in gebruik genomen zonneveld in Cothen. Daar is de installatie weliswaar binnen de gestelde geluidsnormen opgeleverd, maar bleken buurtbewoners toch zoveel overlast te ondervinden dat nu naar aanpassingen moet worden gezocht. De Amerongers zeggen ,,absolute zekerheid” te willen hebben, dat zij niet met soortgelijke overlastproblemen te maken krijgen. 

In de laatste raadsvergadering van het jaar valt het besluit over beide zonne-energieprojecten. Mocht de Heuvelrugpolitiek groen licht geven, dan zal dat voor een aantal tegenstanders wellicht het sein zijn om juridische stappen voor te bereiden. Dorp en Natuur heeft al een schot voor de boeg gegeven. De dassenwerkgroep verwacht dat de aantasting van het leefgebied van de das bij de rechter op tafel zal komen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie