Raad houdt verkoop perceel Heuvelweg tegen

23 september 2010 om 00:00 Achtergrond

DOORN - De gemeenteraad heeft besloten de procedure te veranderen voor het verkopen van vastgoed. Met het nieuw aangenomen voorstel hoeft het college geen besluit van de raad te vragen, maar kan ook in een brief worden gevraagd om in een raadsvergadering te reageren op een brief van het college. De raad kon zo vorige week nog net voorkomen dat een bouwkavel aan de Heuvelweg in Doorn verkocht werd aan een projectontwikkelaar.

door Monique José Timmermans

Tijdens de raadsvergadering van vorige week werd al een aantal verkoopvoornemens van het college besproken, die eerder aan de raad waren voorgelegd. Er ontstond discussie over de verkoop van de Heuvelweg 1-3 in Doorn. Inspreker Bob Velt, van rijwielhandel Van den Berg aan de Amersfoortseweg in Doorn, sprak zijn zorg uit over de voorgenomen verkoop. ,,Wij zijn al jaren met de gemeente in gesprek over de overdracht van de kassen (210 m2) die wij in bruikleen hebben voor opslag van fietsen. Via via hebben wij vernomen dat het college voornemens is de achterliggende percelen, inclusief de door ons in gebruik zijnde kassen, te verkopen.”

De raad gaf aan dat de gemeente zorgvuldig met de belangen van de huidige gebruikers moet omspringen. Omdat de Doornse fietsenmaker maar een deel van het totale perceel gebruikt, werd voorgesteld de kavels eerst door de gemeente te laten splitsen, in plaats van dit via een projectontwikkelaar te laten verlopen. Het college gaf aan de voorgenomen verkoop in te trekken. Het perceel aan de Heuvelweg wordt in de toekomst wel verkocht. De Rijwielhandel is blij ‘weer in de race te zijn’.

Aan de Traaij 303 te Driebergen is sprake van een soortgelijke situatie. Het betreft de beheerderswoning van de begraafplaats. De raad nam een motie aan waarbij niet werd ingestemd met de verkoop van Traay 303. Voor de motie stemden ChristenUnie (indiener), CDA, D66, BVH, SGP en SP.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie