Fort Vectio en Romeinen aan de Rijn

donderdag 23 maart 2023 20:00 t/m 22:00

Rond het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen zich in onze omgeving gevestigd. Ze waren toen nog in de veronderstelling dat ze hier niet lang zouden blijven, want ze waren van plan om hun rijk te vergroten tot aan de Elbe. Om troepen en materiaal via de Wadden naar de Elbe te kunnen brengen hadden ze steunpunten langs de Rijn nodig. Eerst werd in Nijmegen een groot kamp gevestigd en vlak daarna werd ook bij Bunnik een kleiner fort (genaamd Fectio) gebouwd vlak voor de splitsing van de Rijn en de Vecht (de weg naar het noorden).

Het Germaanse avontuur is jammerlijk mislukt en ze verlegden hun aandacht decennia later naar de verovering van het Britse eiland. Daardoor was de Rijn ten westen van Bunnik een belangrijker transportroute geworden dan de Vecht. Er werden meer forten langs de Rijn gebouwd om de transporten naar het westen te beschermen tegen piraterij.

Ten westen van Fectio zijn de meeste forten teruggevonden. Vooral dankzij de natte bodem is zelfs hout nog goed bewaard gebleven, maar tussen Nijmegen en Bunnik zijn vele resten van de Romeinse forten door de wispelturige Rijnloop gewoon weggespoeld, of bevinden die zich nu onder water.

Vlakbij Amerongen, aan de noordzijde van de Rijn, in de zandgroeve ‘Put van Schoonhoven’, zijn wel interessante vondsten bekend uit de Romeinse tijd.

Marcel Creemers heeft zich verdiept in de Romeinse forten langs de Rijn en heeft daarbij ervaren dat er niet zoveel harde informatie over die forten bestaat. Maar omdat de Romeinen zich bij de bouw van forten grotendeels hielden aan bepaalde regels kon hij een levensechte animatie maken van het fort Fectio bij Bunnik. Daarbij ontstonden nieuwe ideeën over het functioneren van de Neder-Germaanse Limes in ons land.

Kosten voor deze avond: € 13,50

Voor meer informatie en inschrijving: www.cursusprojectamerongen.nl

Wijzer op de Heuvelrug

Locatie